Manuel Parra Pérez

Manuel Parra

Viola.

Una excel·lent operació no val per a res sense una excel·lent rehabilitació. I això és el que ofereix l'Institut a cada músic.


Com en qualsevol gremi, els músics tenim les nostres patologies i "avaries", pròpies de la professió i de l'instrument que s'interpreta. Més encara si pensem que la música professional és una pràctica física i mental.

Com a músic professional he patit lesions provocades per la meva activitat pel que he hagut de recórrer diverses vegades a l'atenció especialitzada que ofereixen a l'Institut de Fisiologia i Medicina de l'Art .

Guardo el meu més profund agraïment als professionals de l'Institut per totes les vegades que m'han tornat a posar en funcionament al 100% , cosa imprescindible per a l'exercici de la meva professió.

Els cirurgians de l'Hospital de Cruces, a Biscaia, on m'han intervingut en alguna ocasió, no es cansen de repetir-ho: "una excel·lent operació no val per a res sense una excel·lent rehabilitació". I això és el que ofereix l'Institut a cada músic.

Com a curiositat, jo vaig estudiar a Alemanya i allí es parla del Dr Johen Blum, de la Clínica Universitària de Mainz, com un "salvador" dels músics que viuen i treballen en aquell país. Fa uns anys vaig parlar amb ell perquè necessitava una rehabilitació professional per a músics. Al preguntar-me d'on el trucava (Espanya) em va dirigir a l'Institut de Terrassa per proximitat però, sobretot, perquè ell sabia que a l'Institut m'oferirien els mateixos coneixements i atencions que ell em podia oferir. Em va explicar que havien treballat junts, que els coneixia molt bé i que sabia que jo hi estaria ben atès. I, certament, així va ser.