Joel Lliró

Joel Lliró

Bateria de l´Orquestra Mitjanit.

M’han ofert una atenció especialitzada en l’àmbit de la música, un tracte personalitzat i la integració de la feina en la pròpia teràpia.

Et dediquen el temps que necessites a cada sessió. Hi veus un interès real dels professionals per a descobrir un diagnòstic nou en cada nou pacient. T’assessoren de com enfocar un problema fisiològic. Hi he trobat la solució als problemes físics de la meva professió.

Recomano l’Institut perquè crec que val la pena cuidar-se abans que el problema sorgeixi i dificulti el desenvolupament professional del músic.

És el lloc adequat per a qualsevol professional del món artístic que ha de tenir cura del seu cos com a eina de treball que és.